Munja

Garancija na klima uređaje

Garancija na klima uređaje je specifična i drugačija nego garancija na druge elektronske kućne aparate. Montaža klima uređaja i njeno puštanje u rad mora biti urađeno od strane ovlaštenog servisera. Prilikom kupovine klime raspitajte se više o tome ko je ovlašteni servis na vašem području

Kada gubite pravo na garanciju?

Garancija ne uređaj ne važi za oštećenja nastala usled:

  • mehaničkih i hemijskih oštećenja
  • atmosferskog električkog pražnjenja
  • smetnje u napajanju električnom energijom (nagle promene napona, strujni udar i slično)
  • nestručnog rukovanja
  • korištenja neadekvatnog repromaterijala
  • nepravile montaže ili
  • nepravilnog programiranja uređaja
  • nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja

Kako bi ste izbegli većinu navedenih stvari na spisku, prilikom ugradnje klime izaberite ovlašten servis. Ovlašteni serviser će prilikom ugradnje ispuniti potvrdu o ugradnji klima uređaja, koja se nalazi na garantnom listu. Potvrda moja biti pravilno ispunjena, potpisana i pečatirana.

Godišnji servis produžava trajanje garancije

Bitno je napomenuti da proizvođači i uvoznici preporučuju godišnji servis koji bi trebalo uraditi jednom godišnje kada su u pitanju kućni uslovi, ili više puta godišnje ukoliko se radi o komercijalnim ili poslovnim prostorima. Pa ćete tako na garantnim listovima pojedinih proizvođača (poput Daikina) pronaći deo za evidencije godišnjeg servisa koje isto tako moraju biti overene od strane ovlaštenog servisa kako bi garancija bila validna.

Godišnji servis je preporučen, ne kao bespotrebni namet, nego zato što zaista produžava radni vek klima uređaja i smanjuje vam troškove na električnu energiju. Očišćena klima radi bez opterećenja prašinom. Tokom godišnjeg servisa, serviser pregleda delove klima uređaja i može da uoči eventualne greške koje se lakše otklanjaju ako su uočene na vreme.

Produžena garancija

Često ćete videti razne godine garancije koje daju različiti proizvođači, 2 godine, 5 godine, 7 godina, 10 godina. Međutim, bitno je da se napomene da je garancija na klima uređaj obično u trajanju od 2 godine. Produženu garanciju u trajanju od 5 godina, 7 godina i 10 godina proizvođači daju na kompresor klima uređaja, uz obavazno servisiranje.

Discover more from Munja

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Korišćenje kolačića . . .

MunjaKlimatizacija.rs koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.